Elevador de cangilons

Es poden dissenyar, fabricar i reparar elevadors de cangilons de tot tipus de mesures i d’acord amb el treball a realitzar i el tipus d’indústria on s’utilitzaran.