Sistemes d’aspiració

Es poden dissenyar, fabricar i muntar sistemes d’aspiració en instal·lacions de processos com ara: agroalimentària, mineria o cimentera.