Sistemes d’emmagatzematge

Es poden dissenyar i fabricar silos de tot tipus i mida.