Transportador helicoïdal

Es poden dissenyar, fabricar i reparar transportadors sense fi de diferents tipus, mesures, tasques a realitzar i la indústria on es faran servir.